მომსახურეობა

1 ტერმინალი 50$

თვეში 20 ლ

ტელემეტრია

სამუდამო გარანტია

შემოსავლების კონტროლი

დიაგრამები და ანალიზი

ერგება ყველა ფულის მიმღებს

1 ტერმინალი $55

თვეში 20 ლ

RFID გადახდები

სამუდამო გარანტია

OFFLINE გადახდები

დაცული ბარათები

გადახდების ონლაინ მონიტორინგი

1 ტერმინალი $350

თვეში 0 ლ

ნებისმიერი სერვისი

გარანტია 2 თვე

RFID გადახდები

ტელემეტრიის სისტემა

ონლაინ მონიტორინგი

სერვისები და სასარგებლო შემოთავაზებები გაეცანით დეტალურად რას გთავაზობთ ჩვენი კომპანია